De Kern
Coaching & Healing

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een vorm van therapie waarbij ik tracht de verschillende kanten van je persoonlijkheid te belichten en deze met elkaar in balans te brengen.

De theorie achter Voice Dialogue is dat iedere persoonlijkheid bestaat uit deelpersoonlijkheden, binnen Voice Dialogue vaak de verschillende 'ikken' genoemd. Elk van deze deelpersoonlijkheden is uniek: het heeft eigen gedrag, gedachten, wensen, gevoelens en bewustzijn.

De deelpersoonlijkheden zijn in de loop van ons leven, met name in de vroege jeugd, ontstaan uit noodzaak.
Wanneer een kind merkt dat bepaalde gedrags- en gedachtepatronen meer gewaardeerd worden of meer opleveren dan andere, zal het bepaalde kanten van zijn of haar persoonlijkheid sterker gaan ontwikkelen. Vanaf dat moment treden er een of enkele kanten van de persoonlijkheid op de voorgrond. Tegelijkertijd zullen andere deelpersoonlijkheden op de achtergrond raken: zij worden genegeerd of zelfs ontkend en verstoten. Dit heeft als gevolg dat men volledig leeft vanuit een of enkele dominante deelpersoonlijkheden, die in Voice Dialogue ook wel de primary selves worden genoemd.

De onderdrukte deelpersoonlijkheden, die binnen Voice Dialogue sub-persoonlijkheden genoemd worden, hebben daardoor geen inbreng meer in het dagelijks leven. Deze eenzijdige ontwikkeling van de persoonlijkheid volstaat soms niet meer. Er is dan sprake van een verstoorde balans tussen de verschillende kanten van de persoonlijkheid. Dit zorgt er in veel gevallen ook voor dat je bv. steeds weer dezelfde mensen aantrekt. 

Voice Dialogue probeert de balans tussen de verschillende deelpersoonlijkheden te herstellen.
Door sub-persoonlijkheden uit te lichten en met hen in gesprek te gaan, krijgen de onderdrukte deelpersoonlijkheden letterlijk opnieuw een stem. Na een geslaagde Voice Dialogue ben je je meer bewust van jouw deelpersoonlijkheden en de functies die deze kunnen vervullen. Met dat bewustzijn ontstaat er een nieuw verworven vrijheid. J
e komt veel over je diepste beweegredenen te weten en je kunt daardoor steeds bewuster kiezen voor wat je werkelijk wilt in je leven. 

Je kunt besluiten Voice dialogue-sessies te nemen als er iets specifieks in je leven speelt. Een probleem, een klacht, een thema etc. waar je meer inzicht in wilt, maar vooral ook om op een speelse en ondersteunde manier, meer licht te laten schijnen op wie je bent en kunt zijn! 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info