De Kern
Coaching & Healing

Focussen

Focussen is een techniek voor zelfhulp die je leert zien hoe persoonlijke problemen en vragen concreet in het lichaam merkbaar zijn.

Focussen is een veranderingsproces dat zich moeilijk in woorden laat weergeven zonder afbreuk te doen aan de wezenlijke kenmerken ervan. Men kent het pas als men het  (lijfelijk) ervaart. ‘Dit zijn de woorden waarmee het boek over Focussen begint en is geschreven door de Amerikaanse hoogleraar in de psychologie aan de universiteit van Chicago, Eugene T. Gendlin.

Focussen is een geweldig hulpmiddel voor mensen die herstellende zijn van een lichamelijke ziekte of die aan een chronische lichamelijke aandoening lijden. Je komt namelijk meer in contact met wat je lijf je te zeggen heeft en het is een manier om liefdevol om te gaan met emotionele spanningen die de ziekte met zich mee brengt.

Ook helpt het focussen je er achter te komen wat je werkelijk voelt en wat je nu werkelijk wilt, omdat het je in contact laat komen met je innerlijk weten van wat goed voor jou is. Het kan je helpen om je te bevrijden van zelfkritiek en andere vormen van innerlijke sabotage en onbewuste manipulatie. Het vergroot op een natuurlijke manier de liefde voor en acceptatie van jezelf. 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info