De Kern
Coaching & Healing

Bach Bloesem

De Bloesemtherapie is een geneeswijze, welke aan het begin van de eeuw ontwikkeld is door
DR. Edward Bach. Hij leefde van 1886 tot 1936 in Engeland en beoefende daar een praktijk als arts, bacterioloog en klassiek homeopaat. In 1930 gaf hij zijn praktijk in Londen op om gevolg te geven aan de droom van zijn hart en zich te laten leiden naar de geneeswijze, welke ieder mens zelf zou k
unnen toepassen zonder de tussenkomst van welke  genezer dan ook.

Het was zijn wens, dat steeds meer mensen tot het besef zouden komen , dat men zelf verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid. Hij ontdekte een geneeswijze die ieder van ons, zonder de minste risico’s, zelf kan toepassen om vorm te geven aan die gevoelde eigen verantwoordelijkheid.

Deze geneeswijze maakt gebruik van bloesemessenties, welke de levenskracht van de bloesems bevatten. De bloesems zijn afkomstig van wilde struiken, bomen en planten. Zij zijn niet schadelijk en werken niet verslavend. Zij worden niet rechtstreeks gegeven tegen de lichamelijke klacht maar uitgekozen in overeenstemming met de gemoedsgesteldheid van de persoon, die om verlichting van zijn lijden of om herstel van gezondheid vraagt.

De gemoedsgesteldheid van de mens is de manier waarop de mens met zijn situatie omgaat. Hoe hij of zij er naar kijkt, wat of zij erbij ervaart. Het is dus meer dan gevoelens en emoties, maar omvat ook het denken en handelen, de levensinstelling en de levensovertuiging.

                                        Edward Bach heeft gezegd:

“Er bestaan geen ziekten,
er zijn alleen zieke mensen.
Als vrede en harmonie in de mens terugkeren,
zullen gezondheid en kracht in het lichaam terugkeren.” 

De mens geneest dus zichzelf door terug te keren naar zijn Harmonie en Eenheid vanuit zijn verbondenheid met zijn innerlijke Liefdesbron. De Bach bloesems kunnen veilig naast iedere andere geneeswijze en met andere geneesmiddelen gebruikt worden.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info