De Kern
Coaching & Healing

Aura healing

Aura healing is het behandelen en uitbalanceren van de aura en de chakra’s.
Het gaat hier om een methode die is afgeleid van een behandelwijze die al eeuwenlang door de mens gebruikt wordt en in zijn primitieve vorm wordt aangeduid met ‘handoplegging’ of ‘magnetiseren’ en in de uitgebreide vorm ‘healing’ wordt genoemd.

Als we de mens in energetische zin beschouwen zien we dat hij uit verschillende lichamen bestaat die elkaar volledig doordringen en van verschillende dichtheid zijn. Het fysieke lichaam is hiervan de meest verdichte vorm en voor ons met de ogen waarneembaar. Hoewel langs natuurlijke weg de harmoniserende en heilzame invloed van het manipuleren van het energieveld van de mens al eeuwen bekend is, heeft deze methode in de westerse wetenschappelijke wereld tot voor kort weinig waardering geoogst. Tot op het moment dat de wetenschap het energieveld rond de mens, ook wel aura genoemd, heeft kunnen aantonen, begint ook hier het besef door te dringen dat het manipuleren van dit veld een positieve invloed kan hebben op de gezondheid van de mens. Voor de volledigheid, ook dieren, planten, en zelfs mineralen hebben een energieveld.

Door in verschillende energievelden te werken kunnen we veel terug zien van verstoringen die we opgelopen hebben tijdens ons leven.

In de chakra's is terug te vinden of je in balans bent of niet, in de auralagen is terug te vinden wat verstoord is, in beide gevallen is het de bedoeling dat deze verstoring word verholpen. Deze energie laat zien hoe de energie door het menselijk lichaam stroomt. Deze energiecentra beïnvloeden elkaar en vormen met elkaar de verbinding tussen lichaam en geest, aarde en universum. Als één van de chakra’s uit balans is geraakt, beïnvloedt dat de doorstroming van energie en zo kan het gebeuren dat ook andere chakra’s bij deze onbalans betrokken raken.

Een oorzaak kan lichamelijke pijn, een jeugdtrauma, stress, pesten of onderdrukking van bepaalde gevoelens zijn.
Het lichaam overleeft deze oorzaken door zich aan te passen, maar soms lost het probleem zich niet op en blijft de geblokkeerde energiestroom in stand en ontstaat een mentale of fysieke klacht.
Door te werken op deze gebieden, afhankelijk van de klacht, kunnen zonder aanraking van het lichaam energiestromen in beweging gebracht of gestuurd worden die direct waarneembaar en helend zijn.

Voor wie is de aura healing geschikt?
Het is voor iedereen geschikt, jong en oud.
Het kan op iedere lichamelijke, of psychische klacht worden toegepast.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info